NEBRASKA
 
stelt voor
 
LIFE AND DREAMS
 
een avond rond de muziek van
Bruce  Springsteen
 
 
op zondag 26 mei en zondag 2 juni om 20 uur
 
in het DOMMELHOF te Neerpelt
met gastoptreden van Just Music
 
Opbrengst volledig tvv jongeren en volwassenen met een  autismespectrumstoornis